کمک به محرومین

IMG01413081

کمک به محرومین درمناطق سیدی و شهرک طرق

قسمتی ازخدمات انجام شده جهت مددجویان این خیریه در ششماهه اول سال 1392 بصورت زیر است :

1 – توزیع غذای گرم در چهار شنبه هر هفته به تعداد 400 نفر

2 – توزیع نان در 26 مرحله

3 – تهیه وتحویل جهیزیه وسیسمو نی نوزاد 4 مورد

4 –  توزیع گوشت وکله پاچه وتخم مرغ  6 مرحله

5 – کمک هزینه در مانی  حدود  25/000/000  ریال

6 – معاینات پزشکی از بیماران ومعرفی بیمارستانی  12  مرحله

7 – توزیع بسته های خوشکبار -ماکارونی -برنج  سیب زمینی پیاز  2 مرحله

8 – توزیع غذای گر م فوق العاده دراعیاد 2 مرحله

9 – توزیع نبات مایع ظر فشوئی وخرما وصابون  1 مرحله

10 – تشکیل کلاسهای فوق العاده قران  -سرود -احکام -نقاشی -وزبان

11 – اجاره منزل بصورت ماهانه چند مورد

12 – برگزاری مراسم جشن وعزاداری مذهبی همراه با پذیرائی  10 مورد

13- توزیع لوازم منزل برای مددجویان در حد امکان هر هفته

14 – تعمیر لوازم منزل مدد جویان هفته ای یک روز