اعضا و موسسین

all

موسسین خیریه

موسسین خیریه حضرت علی اکبربه شرح زیر هستند. اقایان:

 1. حاج حامد معاونیان
 2. نوروز علی رجب زاده صفایی
 3. هادی رجب زاده صفایی
 4. کاظم طالب زاده یزدی
 5. محمد هنرور قیطان باف
 6. مهدی امین
 7. ناصر طالبیان
 8. محمد تقی ایزدی
 9. حسین بیو کی
 10. مهدی دانش

چارت سازمانی

chart_resize

اعضا هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره خیریه حضرت علی اکبربه شرح زیر هستند. اقایان:

 1. محمود ریس ستاری
 2. محمد رضا جوانمردی
 3. ناصر طالبیان شریف
 4. محمود هنرور
 5. کاظم طالب زاده
 6. حسین بیوکی
 7. مهدی دریایی

مدیر عامل : کاظم طالب زاده یزدی

بازرس:مهدی دانش