پرداخت سریع

پرداخت آنلاین

kolbeNoor002با عرض پوزش از شما خیر و نیکوکار محترم در حال حاضر سیستم پرداخت انلاین موسسه از سرویس خارج است. خدمتگذاران در خیریه حضرت علی اکبر (ع) به طور مستمر پیگیر متصل شدن درگاه پرداخت انلاین به وب سایت خیریه می باشند و به امید خدا به زودی جهت صرفه جویی در وقت و آسودگی خاطر نیکوکاران عزیز این اتفاق رخ خواهد داد.

هنوز هم شما می توانید با استفاده از شماره حساب ها و شماره کارتی که در زیر آمده است به یاری ما بشتابید.

تشکر از کمک

شماره کارت خیریه:

6104-3379-0264-7864

شماره شبا خیریه:

IR790120000000005489382225

موارد مصرف حساب بانک ملت
ساخت مسکن 2122330495
سهم سادات 2122323828
آزاد 2122334303
اطعام – محرومین 6308943066
قربانی 6308943173
ایتام 6308943280
حسینیه و زائر سرا 6308943387