عید قربان

درعید قربان امسال تعداد 45 راس گوسفند از طرف خیرین محترم توسط این خیریه ذبح و مقدار 2130 کیلو گوشت بین مدد جویان عزیز تقسیم گردید.